Na het eerste kennismakingsgesprek vinden de gesprekken meestal eens in de twee weken plaats. Indien u anders wenst is dat ook mogelijk. De frequentie stem ik met u af op wat nodig en wenselijk is. De gesprekken duren max. 1,5 uur. In de eerste gesprekken worden uw klachten, problemen en uw vraag verhelderd. Hoelang bestaan ze al? Hoe komen ze tot uiting? Wat is uw verklaring daarvan en wat heeft u zelf al geprobeerd? Naast de problemen komt ook aan bod hoe u elkaar heeft leren kennen? Wat heeft u in moeilijke tijden verbonden en overeind gehouden? U wordt gevraagd actief deel te nemen. Om u te verplaatsen in de ander, door de ruimte die u krijgt goed naar elkaar te kunnen luisteren. Om mee te denken over ideeën, mogelijkheden, oplossingen enz. U krijgt soms ook opdrachten mee naar huis, welke we dan de volgende keer besproken worden. Dit proces betekent hard werken. Ik ga ervan uit dat we tussen de 3 á 12 gesprekken nodig hebben, dit is wel afhankelijk van de complexiteit. Dus korter of langer is ook mogelijk.