Tarief

Familiemediation

Ik sta als MfN familiemediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en het MfN kwaliteitsregister Nederland.

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand (geldt niet voor Systeemtherapie) nodig heeft maar dit niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan het grootste deel van uw kosten. Dit wordt de “toevoeging” genoemd. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensgrens die jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Als u precies wilt weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u dat terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eenmalige eigen bijdrage bij de start van de Familiemediation.

Ligt uw inkomen of vermogen boven de vastgestelde grens, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging en zult u de Familiemediation zelf moeten betalen. Mijn uurtarief is  € 150,- excl. 21% BTW.*

* Het honorarium van de Familiemediator, wordt berekend aan de hand van een uurtarief. Het honorarium is dus niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing, waarmee de meerzijdige partijdigheid van de Familiemediator is veiliggesteld.

Relatie- en gezinstherapie ( systeemtherapie)

Het uurtarief is €150,- excl. 21% BTW. Indien het een individueel gesprek betreft is het uurtarief € 90,- excl. 21 % BTW