Leven doe we samen met andere mensen om ons heen; partners, familie, vrienden, collega’s, buren enz. In elke fase van ons leven hebben andere mensen een zekere mate van invloed op ons, onze relatie, ons gezin en omgekeerd. Het leven met andere mensen vormt ons. Het maakt ons tot wie we zijn, met onze kwaliteiten, krachten en onze kwetsbaarheden. In relatie met anderen hopen we dat het beste in ons naar boven komt. Samenleven is een behoefte van ons allemaal, maar het vraagt ook veel van ons. Allemaal zijn we uniek, hebben we onze unieke herkomst, bagage en levensstijl. Onbedoeld kunnen er misverstanden ontstaan, of hebben we een negatieve invloed op elkaar, en lukt samenleven/werken even niet zoals we graag willen. Wij mensen kunnen “echt wel” het slechtste in elkaar naar boven halen. Zover willen we het eigenlijk nooit laten komen, maar het kan ons wel overkomen, en wat dan?

Het kan dan helpen om onder begeleiding van een relatie- en gezinstherapeut in een aantal gesprekken uit deze impasse te komen. Om bewust te worden wat de impact is van ons gedrag en gevoel op/voor de ander en omgekeerd. Om te leren de onderlinge verbinding weer te herstellen.

Samen met u onderzoek ik waar uw klachten mee te maken kunnen hebben. Welke omgevingsfactoren zoals; herkomst, werk, religie, cultuur, ziektes, andere ervaringen in uw leven van invloed kunnen zijn. Wie er bij de therapie betrokken kunnen worden om verandering mogelijk te maken. Niet het zoeken naar oorzaken staat daarbij centraal, maar het zoeken naar krachten en mogelijkheden. Ik zie de therapie als een samenwerkingsproces van mij als therapeut met u als cliënt. Er is geen eenduidig succes-model voor relaties en het opvoeden van kinderen. Elke keer wordt opnieuw ontdekt wat werkt bij u, in uw gezin, in uw relatie.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van Systeemtherapie, maar ook ouderenbegeleiding en individuele systeemtherapie zijn mogelijk, en kan ik u van dienst zijn.

Lees verder…