Scheiden hoeft geen strijden te worden.

U wordt door mij op een professionele, persoonlijke, en meerzijdige partijdigheid begeleidt en ondersteunt in uw proces. Ik werk transparant, systemisch en oplossingsgericht, zoals dat het beste bij u past. Ik lever graag maatwerk, ben directief en focus me op uw specifieke situatie. Waarbij u zelf de regie, de keuze, maar ook dé verantwoordelijkheid krijgt geboden, tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen. U wordt beide uitgenodigd uw verhaal te vertellen in een veilige sfeer. Uw werkelijke belangen boven water zichtbaar te krijgen, en uw gezamenlijke belangen te zien, maar ook de verschillen. Welke verschillen naast elkaar mogen en kunnen bestaan, en welke niet. Het resultaat zal een betere communicatie met elkaar zijn; “de eerste stap naar een nieuw “samenwerkend ouderschap” na scheiding. In overleg met u, wil ik ook graag uw kind(eren) spreken en hun verhaal, beleving en visie horen. Zij kunnen een zeer waardevolle bijdrage leveren in jullie scheidingsproces, en het gemakkelijker maken door “hen voorop te stellen”. Namelijk zij scheiden nooit!

Uw resultaat wordt vastgelegd en ondertekend in een een ouderschapsplan wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Daarmee wordt de Familiemediation afgesloten. Bij een echtscheiding is bovendien juridisch en financieel maatwerk van groot belang. U gaat hiervoor naar een zelf gekozen advocaat, of u maakt gebruik van een advocaat waarmee ik een samenwerkingsverband heb. De advocaat zal het scheidingsverzoek met u opstellen, evt. aangevuld met een berekening van de kinderalimentatie. Bijgevoegd wordt het ouderschapsplan. Het complete pakket dient de advocaat in bij de rechtbank.

 

 

Wanneer de scheiding al een tijd geleden heeft plaatsgevonden, maar uw samenwerkend ouderschap verloopt niet naar tevredenheid. Of erger het is een “gevecht” geworden om bv. de omgangsregeling, het niet nakomen van de afspraken enz. En u komt er beide niet meer uit. Ook dan kan ik u helpen en starten we meestal in een gezamenlijk gesprek. U krijgt inzichten geboden wat u in strijd houdt, wat stress met uw gedrag en gevoel doet, én dat u een keuze hebt dit stop te zetten en om te buigen. Dit alles in het belang van uw kind(eren). “U hebt de keuze, zij krijgen de kans”.

Ik maak gebruik van uw krachten, mogelijkheden en creativiteit. Eventueel ook uw familie, en vrienden, zij kunnen vaak een belangrijke steun zijn voor u en uw kind(eren). In dit alles zit de verbinding om te komen tot resultaten, die passend zijn in uw specifieke situatie.

Er zijn gemiddeld 3 tot 10 gesprekken nodig om de Familiemediation af te ronden.

Niet altijd lukt het om tot een positieve afsluiting te komen. Ook dan kan ik u adviseren en/of doorverwijzen gericht op het belang van uw kind(eren).